Služby


Níže uvádíme některé z námi poskytovaných služeb.

SALES & MARKETING

Obchodní aktivity jsou základním kamenem úspěšnosti každého hotelu, proto Vám v rámci naší činnosti nabízíme implementaci nejnovějších obchodních a marketingových poznatků a trendů (v hotelovém průmyslu.)

Okruhy činností

 • Sestavení obchodního a marketingového plánu
 • Provozní koncept
 • Pre-opening a opening aktivity, vstup na trh
 • SWOT analýza, definice portfolia (produktu), pozice na trhu
 • Analýza marketingového a prodejního prostředí/konkurence
 • Výběr vhodných distribučních kanálů v souladu se segmentací hostů
 • Poradenství v oblasti rezervačních systémů
 • Poradenství a zajištění nabídek na GDS a IRS napojení
 • E-commerce (elektronický marketing)
 • Social Media (firemní profily na Facebooku, LinkedIn, ...)
 • Reputační management
 • Budování značky (repositioning, upgrading, upselling)
 • Mystery guest/shopping ve Vašem zařízení, příp. u konkurence
 • Krizové PR (public relations)
 • Zajištění marketingového a informačního systému (trh, konkurence, informační zdroje, tvorba databází atd.)
 • Sales consulting – řízení obchodního týmu (hodnocení sales managementu, získávání nových kontaktů, vedení databází, atd. )

 


YIELD & REVENUE MANAGEMENT

Pomůžeme Vám se orientovat v současné problematice yielding a revenue managementu. Pomocí přesné segmentace a kategorizace hostů se naučíte optimalizovat ceny, dokážete nastavit a standardizovat vlastní cenovou strukturu a politiku ve vztahu k aktuální situaci v hotelu a na trhu. Vaše ceny budou pro daný trh nabízeny organizovaně.

Získáte přehled o základních revenue technikách, statistikách a reportech. A v neposlední řadě především tím posílíte svoji konkurenceschopnost na trhu! více....

Okruhy činností

 • Důvody a kritéria pro zavedení revenue managementu
 • Segmentace a kategorizace hostů
 • Cenotvorba /Pricing/ a nastavení cenových hladin (pro jednotlivé segmenty, dle sezon, množství poptávek atp.)
 • Zavedení „cenového kalendáře“ /Demand Calendar/ - Yielding
 • Základní revenue techniky
 • Nastavení a zavedení reportingu a statistik (např. každodenní statistiky, přehledy do budoucnosti /Forecasting, booking pace/, materializace alokací a serií /Materialisation/, „wash factor“ atd.)
 • Využití informačních technologií v revenue managementu (analýza dat)
 • Benchmarking
 • Alokace a řízení kapacity
 • Cílené překnihování /Smart overbooking/
 • Upselling/Upgrading
 • Revenue Economics – základní „Revenue matematika“
 • Školení v oblasti revenue managementu (pro začínající i pokročilé revenue manažery v rozsahu až dvou dní včetně praktických příkladů)

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ - KOUČINK

Řízení lidských zdrojů zahrnuje celou řadu personálních oblastí vzájemně propojených a často přesahuje čistě personální oblast. Přinášíme efektivní řešení v těchto oblastech, ať již se jedná o odměňování, motivaci, budování firemní kultury, posilování loajality a zvyšování výkonu zaměstnanců či o oblast vyhledávání a výběru nových pracovníků.

Poskytujeme služby s cílem zefektivnit zavedené personální procesy a zlepšit úroveň lidského potenciálu. více....


Okruhy činností

 • Analýza firemní kultury
 • Firemní průzkumy v oblasti spokojenosti a motivace zaměstnanců
 • Personální audit (vytvoření / analýza organigramu, popis pracovních pozic, distribuce pravomocí a zodpovědnosti na pozicích atd.)
 • Human Resources (HR) – personalistika, řízení lidských zdrojů a její optimalizace
 • Asistence při vyhledávání kvalitních zaměstnanců, středního, vyššího i vrcholového managementu a jejich před-výběr
 • Návrhy pracovních smluv včetně pracovních náplní
 • Vytvoření / analýza motivačního systému (odměňovací systém)
 • Vzdělávání - školení a trénink hotelového personálu (odborná školení pro střední a vyšší management)


Jaká je základní filozofie koučinku?

Jednoduše taková, která říká, že všichni lidé jsou v něčem dobří a pokud jsou motivováni, mohou dosáhnout všech svých vytčených cílů. Za asistence kouče jich mohou dosáhnout rychleji a snáze. 

Kdo si najímá kouče a proč?

Lidé se obracejí na kouče, pokud například chtějí:

 • dosáhnout lepších výsledků.
 • se dále rozvíjet a zdokonalovat.
 • vytčených cílů dosahovat snadněji.
 • ušetřit svůj čas.
 • lépe vybalancovat svůj život.
 • se naučit prožívat úspěch. 

Na co se běžně zaměřuje kouč při práci s klientem?

Kouč se soustředí na to, co klient potřebuje nejvíce. Mezi nejčastější oblasti patří například:

 • rozvoj klientových způsobilostí a posílení jeho slabých stránek
 • odhalení rezerv, jejich aktivizace a využití
 • pomoc sladění klientových cílů s jeho osobními hodnotami

Hlavním cílem koučinku je usnadnit klientovi práci, pomoci mu s řešením problémů a podpořit jeho úspěch. Klientovi by měl koučink přinést větší uspokojení a radost.

Proč koučink funguje?

Z několika důvodů:

 • Synergie mezi koučem a klientem je založená na důvěře a porozumění.
 • Jsou lépe nastaveny cíle – tak, aby jejich dosahování působilo klientovi radost a stimulovalo ho k dalším aktivitám.
 • Klient se učí novým dovednostem, které ho rychleji dovedou k úspěchu.


ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Našim klientům jsme schopni poradit v mnoha oblastech hotelového provozu počínaje řízením provozních činností, řízení rizik či ekonomického poradenství až po přípravu hotelu k certifikaci a standardizaci procesů.

Okruhy činností

Risk Management
 • identifikace, analýza a řízení rizik společnosti
Operation management

 • řízení procesů, resp. řízení provozních činností včetně zabezpečení pomocných a podpůrných činností jako je údržba
 • skladové hospodářství, právní a provozní normy
 • řízení podniku v krizi
Quality management
 • řízení kvality (procesy, standardy hotelu dle kategorií, systémy kontroly procesů, zaměstnanců atd.)

Ekonomické poradenství
 • Sestavení rozpočtů – pro banky, finanční instituce a investory
 • Zavedení / nastavení controllingových mechanismů
 • Řízení a optimalizace investičních nákladů
 • Stanovení a vyhodnocení ekonomických ukazatelů
 • Analytika a reporting v řízení (ztrátovost, kontrola skladového hospodářství, kontrola nákladů /cost control/)
Analýza podnikatelského záměru
 • konzultace při tvorbě podnikatelských záměrů
 • řešení aktuálních otázek z obchodní činnosti
Audit hotelu
 • na měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční bázi
 • obchodní politika, nákladovost, organizace, ztrátovost z nepoctivosti, PR


 • 25.05.2017
 • Debordelizace Tour
 • Ivo Toman (školitel osobního rozvoje a motivace) se v rámci propagační cesty pro svou knihu Debordel ...
 • 19.03.2017
 • Brand Building 2017
 • Ve středu 15. března 2017 se v pražském hotelu Amarilis uskutečnila konference o budování značky, kt ...
 • 21.02.2017
 • Mentoring Equal Pay Day 2 ...
 • V sobotu 25. března se uskuteční tradiční mentoring v rámci Equal Pay Day
 • 22.12.2016
 • PF 2017
 • Přejeme všem našim zákazníkům, partnerům, kolegům a příznivcům, klidné prožití svátků vánočních a mn ...
 
 
Tel: +420 602 548 276
E-mail: sales@ph-consulting.cz


Tel: +420 603 453 633
E-mail: info@perfecthotelconcept.cz
 
 
Zpoždění při rozhodování může znamenat ztráty. Proto reagujeme rychle a garantujeme Vám, že na Váš požadavek odpovíme do 24 hodin.
Váš email: