O nás


Společnost Perfect Hospitality Consulting se zabývá odbornou konzultační a poradenskou činností, koučinkem, mentoringem a lektorskou činností zejména v oblasti ubytovacích, stravovacích provozů a dalších služeb cestovního ruchu.
Mezi naše silné stránky patří dlouholeté zkušenosti jednotlivých konzultantů napříč oborem z ČR i ze zahraničí, z velkých, středních i malých, řetězcových i individuálních provozů z měst i regionů, profesionalita, know-how, orientace v moderních trendech řízení, obchodních metodách a technologiích, zkušenosti s vedením, školením, mentoringem a koučinkem zaměstnanců a dobrá reputace v oboru. Ctíme individualitu každého klienta a umíme se přizpůsobit vašim aktuálním potřebám. Vedení hotelového provozu vnímáme z pohledu uceleného konceptu a zastáváme holistický přístup řízení. 

Specializujeme se na několik oblastí. Za hlavní klíčové oblasti považujeme práci s lidskými zdroji včetně rozvíjení manažerských kompetencí, dodržení kvality ve všech ohledech a technologie, které se neustále dynamicky rozvíjejí. Dále se zaměřujeme na implementaci nových obchodních a marketingových postupů především podle principů revenue managementu, provedeme vás pre/openingem a zkušebním provozem vašeho zařízení, pomůžeme vám např. pomocí optimálně nastaveného upsellingu dosáhnout vyšších tržeb, budeme s vámi spolupracovat na celkové koncepci rozvoje vašich zaměstnanců např. pomocí koučinku a mentoringu jednotlivců i týmů, age managementu, tvorbu kompetenčních modelů, pomůžeme vám s kontrolou a udržením standardů kvality služeb, optimalizujeme vaší cenovou politiku ve vztahu k distribučním kanálům, pomůžeme vám vybrat optimální mix hotelových a gastro technologií a SW řešení a mnoho dalšího.

Zpoždění při rozhodování může znamenat ztráty. Proto reagujeme rychle a garantujeme Vám, že na Váš požadavek odpovíme do 24 hodin. Kontaktujte nás.

Specializujeme se na čtyři hlavní oblasti:

SALES & MARKETING

REVENUE MANAGEMENT

ODBORNÉ KONZULTACE

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ - MANAŽERSKÝ KOUČINK

     

K založení poradenské společnosti Perfect Hotel Concept s.r.o. došlo na jaře 2009. Jednalo se o logický krok, který vyústil následkem předcházejících konzultačně-lektorských aktivit v oblasti „hospitality“, jež po několika letech přerostly obecný rámec. Po zralé úvaze bylo dalším krokem založení poradenské společnosti Perfect Hotel Concept s.r.o. U zrodu společnosti kromě Jiřiny Jenčkové (Justichové) a Gabriely Zmekové (Laksové) stálo několik dalších dlouholetých odborníků z praxe, kteří nás průběžně provázejí jako specialisté pro specifické oblasti v našem oboru.

V srpnu v roce 2014, v šestém roce působení společnosti, došlo k rebrandingu názvu společnosti na Perfect Hospitality Consulting (PH-Consulting.cz). Tento název přesněji vystihuje celou oblast působení naší společnosti. Perfect Hotel Concept s.r.o. zůstává i nadále jako fakturační kontakt pro komunikaci s úřady a dodavateli.

Součástí portfolia služeb Perfect Hospitality Consulting (PH-C) jsou odborné konzultace v oblasti „hospitality“ - nejčastěji v ubytovacích a stravovacích službách a MICE, resp. všude, kde lze aplikovat principy revenue managmenetu, nezávisle na fázi vývoje podniku (pre/opening, růst, stagnace, recese, atp.). Pomáháme s optimalizací interních procesů a nastavováním standardů, se zlepšením klíčových ukazatelů (RevPAR, netRevPAR, GOPPAR, …), cenovou politikou, rozpočty, orientujeme se v hotelových, rezervačních aj. systémech, pomůžeme vám s konceptem rozvoje lidských zdrojů a zvyšováním manažerských kompetencí, atp.

Náš tým se, kromě dlouholeté praxe v oboru napříč spektrem „hospitality“, neustále vzdělává. Zajímáme se o novinky v oboru, fandíme technologiím a systémům a věříme v nezbytnost celoživotního vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace. Všechny používané metody, techniky a systémy máme osobně vyzkoušené a ověřené a dále doporučujeme pouze to, co se nám v dlouhodobém horizontu osvědčilo nejlépe.Věříme v propojení lídí a technologií.

Zajímáme se o dění kolem sebe. Sledujeme trendy, novinky, prognózy a výzkumy v oboru. Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Katedrou cestovního ruchu se podílíme na odborných výzkumech. Jedním z projektů 2013/14 bylo zmapování současné situace v České republice z hlediska aktuálního využití hotelových systémů (PMS) a následnému vztahu na možnosti práce s yieldingem podle principů revenue managementu. Dále aktuálně (2014/15) probíhající projekt týkající se techniky prodeje – upselling/cross-selling jako jednoho z vlivu mající dopad na dosaženou průměrnou cenu (ADR). A další projekty jsou naplánované pro období 2015/16. Aktuálně pro KCR připravujeme nový kurz "Introduction to Event Mangement". Spolupracujeme na projektu "Burza stáží VŠE KCR" s cílem rozvíjet nové profesionály v oboru hospitlity. Připravujeme novou odbornou publikace "Revenue management v ubytovacích službách", která by měla jít na trh v prvním čtvrtletí 2016.

Svá zjištění, zkušenosti a názory si nenecháváme pro sebe, ale průběžně je publikujeme. I z tohoto důvodu jsme pro vás připravili Perfect Hospitality BLOG (PHB), kde postupně všechny články uveřejňujeme. Soustředíme sem i zajímavé odkazy a jiné informace, které vám pomohou při vašem podnikání, abychom naplnili naše motto „… your hospitality strategic partner …“.

V reakci na rostoucí trend osobního rozvoje, jsme pro vás připravili Prefect Self Improvement (PSI), kde vám osvědčenou metodou koučinku manažerů, jednotlivců i týmů pomáháme nejen v oblasti profesního a osobního rozvoje (i mimo hospitality). Manažerský koučink se nám osvědčil jako nejefetivnější a nejrychlejší postup rozvoje zaměsntnanců. Nezapomínáme ani na HR problematiku age managementu a genderovou rovnost příležitostí. Jsme členy Business & Professional Women II. (http://bpwcr.cz/portfolio-item/perfect-hospitality-consulting/).

V rámci celoživotního odborného vzdělávání, Perfect Hospitality Education (PHE), se od roku 2006 věnujeme lektorské činnosti, mentoringu, (hotelovému) koučinku a práci se skupinami i jednotlivci. Dlouhodobě spolupracujeme s Uvedli jsme na trh několik vlastních témat, jako např. dvoudenní kurz Revenue Management I. a II., půldenní kurz Upselling, jednodenní kurz Motivace a prokrastinace, dvoudenní kurz Sales & Marketing, jednodenní kurz Finanční řízení provozu a mnoho dalších. Jako novinku pro 2017 jsme připravili kurz SENIOR - host budoucnosti a kurz navazující na problematiku RM - Smart Overbooking. Více najdete na http://www.akademieahr.cz/lektori/.

V oblasti vzdělávání chceme podporovat, nejen odborníky z praxe a pomáhat jim zvyšovat kvalifikaci, ale věnujeme se i práci s mladou generací, která do praxe teprve vstupuje. Pravidelně přednášíme např. na VŠE v Praze na Katedře cestovního ruchu, kde se od roku 2006 věnujeme různým uceleným tématům. Mj. velmi podporujeme propojení teorie a praxe a proto jsme se zapojili do koncepční práce se stážisty převážně magisterských ročníků a pomáháme jim s umístěním na vhodné pozice u našich spolupracujících partnerů (hotely, CK, asociace, PCB, CzechTourism, aj.). Více informací naleznete na facebookové stránce "Burza stáží VŠE KCR". Záleží nám na uplatnění absolventů cestovního ruchu, aby po ukončení školy našly co nejlepší uplatnění v praxi a k tomuto účelu byl zřízen Perfect Hospitality Job (PHJ), který má absolventům pomoci se co nejlépe zorientovat. Snahou je studenty nadchnout pro náš obor, aby měli chuť po ukončení školy v něm najít své uplatnění.


 • 25.05.2017
 • Debordelizace Tour
 • Ivo Toman (školitel osobního rozvoje a motivace) se v rámci propagační cesty pro svou knihu Debordel ...
 • 19.03.2017
 • Brand Building 2017
 • Ve středu 15. března 2017 se v pražském hotelu Amarilis uskutečnila konference o budování značky, kt ...
 • 21.02.2017
 • Mentoring Equal Pay Day 2 ...
 • V sobotu 25. března se uskuteční tradiční mentoring v rámci Equal Pay Day
 • 22.12.2016
 • PF 2017
 • Přejeme všem našim zákazníkům, partnerům, kolegům a příznivcům, klidné prožití svátků vánočních a mn ...
 
 
Tel: +420 602 548 276
E-mail: sales@ph-consulting.cz


Tel: +420 603 453 633
E-mail: info@perfecthotelconcept.cz
 
 
Zpoždění při rozhodování může znamenat ztráty. Proto reagujeme rychle a garantujeme Vám, že na Váš požadavek odpovíme do 24 hodin.
Váš email: